TatraWest

Cena ubytovania: 22,00 Eur / osoba/deň

Cena raňajky: 9,00 €/osoba deň

V prípade záujmu o večeru cena je 9,00 Eur/osoba

Sponzori

TatryDunaj