O podujatí

Každoročné osvetové podujatie Od Tatier k Dunaju upozorňuje na príznaky ochorenia skleróza multiplex a apeluje na včasnú diagnostiku a liečbu. Pacienti s touto diagnózou a ich sympatizanti sa každoročne inou trasou vyberú na cyklojazdu po Slovensku.

Cieľom podujatia Od Tatier k Dunaju je rozšíriť povedomie o tejto diagnóze, príznakoch, liečbe, a tým pomôcť k včasnej diagnostike i podpore pacientov s týmto ochorením.

Podujatie, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o tomto ochorení, každoročne organizujú pacienti Združenia sclerosis multiplex Nádej.

Pridanou hodnotou je športový zážitok, ktorý láka stovky podporovateľov po celom Slovensku. Každoročne pripravujú novú trasu slovenskými mestami, v ktorých na zastávkach s kultúrnymi podujatiami informujú obyvateľov o skleróze multiplex.

Sponzori

TatryDunaj