Registrujte sa medzi účastníkov

Novinky

Záštitu nad podujatím prevzali:

Títo všetci prevzali na seba zodpovednosť za šírenie osvety o ochorení sclerosis multiplex.

Prevzali záštitu nad podujatí, aby tým poukázali na veľkosť a závažnosť ochorenia sclerosis multiplex. Zároveň sa veľká časť samotných primátorov, starostov a pani predsedníčka ŽSK a  pán predseda TSK  podujali osobnou účasťou na bicykloch podporiť pacientov. Ďakujeme a tešíme sa na spoločné pedálovanie.

ĎAKUJEME všetkým za milý a úprimný záujem pomôcť. 

 

 

Rok 2017 Liptovská Kokava – takto sme začínali.

Kto si pamätá tie krásne okamžiky. Kedy nás hostila Liptovská Kokava. A vyprevádzali nás stovky obyvateľov z Kokavy.

Pripravili pre nás krásny program. A obrovským potleskom nám vliali energiu a silu na prekonanie prvej etapy do Kúpeľov Lúčky.

Bol to prekrásny čin. ĎAKUJEME všetkým Kokavčanom. Osobitne pánovi starostovi. Spomienka o to krajšia, že je zavesená na web stránke Liptovskej Kokavy. Spomínajte spoločne:

PF 2018

Autor foto: J.Valčeková

2018

Už je čoskoro tu. Rok 2018. Sa blíži plíživými plazivými hadíkovými pohybmi…

Čochvíľa sa obzrieme a už je to tu…rok 2018 a ďalšie bicyklovanie v kolektíve pacientov so sclerosis multiplex. A s ním aj ďalšie bicyklovanie nevyliečiteľných optimistov.

Spoločne zdraví a už navždy chorí. 
SPOZNAJTE NÁS v čase, kedy robíme veci, o ktorých druhí hovoria, že ich robiť nemôžeme.