Záštitu prevzali V ROKU 2022

„Podujatie sa koná pod záštitami samosprávnych krajov ako aj miest a obcí Slovenska.

Záštitu prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja p. J. Droba

Záštitu prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja p. J. Baška

Záštitu prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja p. E. Jurinová