Tlačová konferencia II.

5. 5. 2015 v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR sa za účasti pána ministra zdravotníctva V. Čisláka uskutoční tlačová konferencia. Témou bude informovanie o pripravovanej akcii Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex.