Rok 2017 Liptovská Kokava – takto sme začínali.

Kto si pamätá tie krásne okamžiky. Kedy nás hostila Liptovská Kokava. A vyprevádzali nás stovky obyvateľov z Kokavy.

Pripravili pre nás krásny program. A obrovským potleskom nám vliali energiu a silu na prekonanie prvej etapy do Kúpeľov Lúčky.

Bol to prekrásny čin. ĎAKUJEME všetkým Kokavčanom. Osobitne pánovi starostovi. Spomienka o to krajšia, že je zavesená na web stránke Liptovskej Kokavy. Spomínajte spoločne: