Richard Raši preberá osobnú garanciu nad projektom

Osobnú garanciu nad projektom prevzal predseda zdravotníckeho výboru NR SR MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, ktorý sa aj osobne zúčastní na prvej etape.