Trasa

Pozývame vás 21.5. na štart pred Hotel FIS.

  1. Etapa:  pondelok 21.5.2018, Štrbské Pleso – Dolný Kubín, 92 km

O 9:30 hod., slávnostné zahájenie a oficiálny štart podujatia

ŠTART: Štrbské Pleso, Hotel FIS  

Hotel FIS, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, cesta K vodopádom, Mierne doprava na Szentiványho, potom doprava smerom na č. 537, potom doľava smerom na č. 2358 – Liptovská Kokava: prvá zastávka pred COOP Jednota, potom na juhozápad na č. 2358, cez  Československej armády/2358, doľava na č. 537, Mierne doprava na Slovenského národného povstania/18, po č. 18 ulica Okoličianska, Ul. 1. mája 135/41, ul. Garbiarska, na Kruhovom objazde prvá vpravo pred Mestský úrad Liptovský Mikuláš: druhá zastávka pred MSTS úradom L.M., potom kruhový objazd druhý výjazd na č. 18, stále po ceste číslo 18,  potom doprava  na č. 2221, doľava na č. 2213, Vysoké brehy/2213, Na kamenci, na Jána Vloššaka odtiaľ doprava  na č. 2216, na Kúpeľnú dvoranu: tretia zastávka, Pokračuje na Slobody/2216, plynule na č. 2247, cez Vyšnokubínska/2247,  doprava  na Mjr. Archipova/59, cez č. 59/E77, cez Jánoškova ulica na Matuškova,  Mestský úrad Dolný Kubín

Koniec prvej etapy.


  1. Etapa: utorok 22.5.2018, Dolný Kubín – Považská Bystrica, 92 km

ŠTART: o 9:00 hod., odchod spred Kemp Tilia

Cesta č. 70, na č. 583, doľava na Stred/583, Terchová: prvá zastávka, Pokračujme na 583, Odbočiť  doprava na Fatranská, na 583/583A, Na rázcestí vľavo na 60/E50, cez Nemocničná/60:  druhá zastávka, doprava  na Komenského potom doľava na Veľká Okružná, Martina Rázusa,  potom doprava na 60/E50, Bytčianska ul., cesta č. 11,  na Bytčianska/507, stále po ceste č. 507, Svederník, Oblazov, Hliník n. Váhom, z kruhového objazdu 3. výjazd  na Hlavná/10, pokračujeme na 10, za mostom odbočiť doprava na 61, ulica Hrabové, príjazd do obce Plevník-Drienove pred Mestský úrad: tretia zastávka, vrátime sa späť na cestu č. 61, ulica Žilinská/Štúrova, odbočiť doľava smer nám. Andreja Hlinku,  sme v cieli 2. Etapy.

Po programe cestou Štúrova na križovatke doprava na 517 potom odbočiť na 507 do Hotela Podhradie v Považské Podhradie. Koniec druhej etapy.


  1. Etapa: streda 23.5.2018, Považská Bystrica – Trenčianske Teplice, 52 km

ŠTART: o 11 :00 hod., odchod spred Hotela Podhradie 

Z hotela výjazd na cestu č. 507, okolo Kúpele Nimnica, vjazd do mesta Púchov kruhový objazd výjazd č. 3 Nimnická cesta č. 507, kruhový objazd, druhý výjazd cesta č. 507, kruhový objazd, výjazd č. 2 na Púchovská cesta č. 507, vstup do Lednické Rovne cesta č. 507, kruhový objazd, výjazd č. 4, stále po ceste č. 507 Rovňanská, Horovce pri Púchove,  odbočka doprava na cestu č. 1924, cez obec Svačina, 1924 okolo obce Podvažie, odbočka doľava na Klobušice, kruhový objazd prvý výjazd vpravo na cestu č. 61 Trenčianske ulica, po Trenčianskej ceste do  Dubnica n. Váhom, kruhový objazd druhý výjazd na  ulicu Obrancov mieru/61, odbočiť vpravo na ulicu Pionierska, opäť vpravo na Bratislavskú, po Bratislavská ulica odbočiť na ulicu Obrancov mieru/61, kruhový objazd, tretí výjazd na cestu č. 61, vjazd do mesta Trenčianska Teplá ulica Žilinská, odbočka doľava na Teplická cesta č.  516, vjazd do Trenčianskych Teplíc ulica Ľudmily Podjavorinskej pred Mestským úradom.

Odbočiť na ulica Hviezdoslavova/Jesenského pred Hotel Krym. Koniec tretej etapy.


  1. Etapa: štvrtok 24.5.2018, Trenčianske Teplice – Piešťany, 55 km

ŠTART: o 11 :00 hod., odchod spred Penziónu Lívia

Ulica Jesenského odbočiť doľava na Šrobárova, odbočiť doprava na cestu č. 516/Teplická, na križovatke doprava na cestu č. 61 až do Trenčína, po ceste Gen. M. R. Štefánika, na kruhovom objazde doprava, odbočiť doľava na Mierové námestie, prvá zastávka pred Mestským úradom Trenčín, na ulicu Sládkovičova cez Štúrovo námestie na ulicu Palackého, zatočiť doprava na cestu č. 507/61, cez most po 61 Bratislavská ulica, stále po Bratislavskej ceste č. 61, zísť na 1225, cez Chocholná, Velčice, Melčice, Ivanovce, z 1225 prejsť opäť na č. 61, až do Nového Mesta n. Váhom, prejsť na č. 54, doľava na 504, druhá zastávka pred Mestským úradom Nové Mesto n. Váhom, opäť po 504 cez celé mesto, do Čachtice, cez Podolie, Krakovany, prejsť na cestu č. 499 do mesta Piešťany, odbočiť doľava na ulicu Bratislavská,  potom doprava na Teplická, Radlinského, Bernolákova, nám. SNP,  tretia zastávka pred Mestský úrad Piešťany.

Pokračovať na ulicu Teplická, na Vajanského námestie, po 499 Krajinská, na Dlhá, cez Veterná a Hlboká pred Hotel Máj. Koniec štvrtej etapy.


  1. Etapa: piatok 25.5.2018, Piešťany-Nitra-Trnava 93 km

ŠTART: o 9 :00 hod., odchod spred Hotela Satelit

Od Hotela Máj na  cestu č. 61, za Madunicami prejsť na 1319, cez Leopoldov stále po 1319, odbočiť doľava na 513, cez Hlohovec stále po 513, na Hlohovecká, odbočiť doľava na Trnavská/Štúrova, doprava na Cintorínsku, doľava na Coboriho pred Mestský úrad Nitra: prvá zastávka,

Späť presne tie isté cesty, po 513, za Trakovice odbočiť doľava na 61, vjazd do mesta Trnava za športovou halou odbočiť doľava na Hornopotočná na Trojičné námestie. Koniec piatej etapy.

Odtiaľ prechod do Hotela Barbakan na namesti.


  1. Etapa: sobota 26.5.2018, Trnava – Bratislava, 71 km

ŠTART: o 9 :00 hod., odchod spred Hotela Barbakan.

Od Hotela Barbakan na 61, Rybníková/Bučianska/Piešťanská, odbočiť doprava na 51, potom doľava 1279, až do Zavar, odtiaľ doprava na 1337, cez Majcichov, Pusté Úľany, odbočiť doľava na 62, cez Senec 1049, cez kruhový objazd doprava na 61, 61 – Bratislavská, Senecká cesta, po 61 Cesta na Senec/Rožňavská, na 572, cez Kréžnu na Karadžičovu na Dostojevského rad, Vajanské nábrežie, cez Mostovú na Hviezdoslavovo nám.

CIEĽ.