Program

V rámci Svetového dňa sclerosis multiplex prejdeme na bicykli OD TATIER K DUNAJU a spolu s vami urobíme Krok s SM – Deň Nádeje.

Pozývame vás do:

 • Štrbské Pleso 18.5.2015 o 09:00 pred Hotelom Solisko moderátorka A. Polakova
 • Ružomberok 18.5.2015 o 16:00 pred Hotelom Kultura moderátor I. V. Tuli
 • Žilina 19.5.2015 o 17:00 na Hlinkovom námestí moderátor Bohúň
 • Považská Bystrica 20.5.2015 o 17:00 na Hlinkovom námestí moderátorka: M. Ulická
 • Trenčín 21.5.2015 o 17:00 na Mierovom námestí moderátor K. Tekelova
 • Trnava 22.5.2015 o 17:00 na Trojičnom námestí moderátor I. V. Tuli
 • Bratislava 23.5.2015 o 14:30 na Hviezdoslavovom námestí moderátorka A. Polakova

Niektorí účinkujúci:

Podrobný program:

Štrbské Pleso | Ružomberok | Žilina | Považská Bystrica | Trenčín | Trnava | Bratislava


Program zahŕňa:

 • osveta, vzdelávanie, edukácia a konzultácie
 • v každom meste pri pódiu bude stanovisko s odborným poradenstvom
 • budú tu konzultácie s miestnym neurológom, neurologickou zdravotnou sestrou
 • pacienti, rodinní príslušníci a verejnosť môžu konzultovať svoje problémy, podozrenia a pod…
 • neliečení pacienti môžu identifikovať svoje problémy
 • čerstvo diagnostikovaní a verejnosť sa môže dozvedieť o chorobe SM viac
 • konzultácie budú viesť aj pacienti pacientom, na základe vlastnej skôsenosti
 • špeciálny oblek simulujúci ochorenie SM si môžu vyskúšať všetci, ktorí majú záujem dozvedieť sa o SM viac a pochopiť pacientov

Krok s SM – Deň Nádeje

Orientačný program v každom meste:

 • otvorenie, predstavenie projektu, v skratke o SM, príhovor miestneho zástupcu mesta
 • skúšanie si obleku, ktorý simuluje ochorenie na pódiu miestnym zástupcom mesta
 • krátky kultúrny vstup
 • rozhovor s lekárom (miestny neurológ) k dispozícií počas celého podujatia
 • krátky kultúrny vstup
 • Rozhovor s primátorom
 • Záver – pridajte sa!
 • Počas celého konania akcie edukačné a vzájomné školiace momenty