Ročník 2015

I. ročník – takto to bolo

 nadej-hero

Od Tatier k Dunaju, so sklerózou multiplex na bicykli

Projekt sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Viliama Čisláka, MPH, MBA a predsedu výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH.

6 dní, 7 miest a viac ako 330 km napriek nevyliečiteľnej chorobe. [Facebook]

dakujeme-2015-b


Záver prvého ročníka


Kto sme?

Združenie sclerosis multiplex Nádej je organizácia, ktorá spája slovenských pacientov s diagnózou sclerosis multiplex.


Čo chceme urobiť?

Bicyklovať a pokoriť nie trasu od Tatier k Dunaju ale hlavne vyhrať sám nad sebou a ukázať tak aj ostatným,  že s „SM-kou“ sa dá žiť.

V každom meste (po každej etape) zmobilizovať pacientov, rodinných príslušníkov a verejnosť na kultúrno-osvetovo-edukačnom podujatí: Krok so sclerosis multiplex – Deň Nádeje.

Poslednú etapu slávnostne ukončiť v cieli, v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 23.5.2015, kde organizujeme najväčší Krok s SM – Deň Nádeje.

Trasa prechádza cez mestá:

Štrbské pleso, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Trenčín. Trnava, Bratislava


Čo je naším cieľom?

  • Zvýšiť verejné povedomie o skleróze multiplex
  • Znížiť diskrimináciu a stigmatizáciu pacientov so SM s cieľom zabezpečenia kvalifikovanej a komplexnej starostlivosti o pacientov so SM
  • Zabezpečiť komplexný a plne informovaný prístup k liečbe
  • Informovanosť, tolerantnosť a empatiu od spoločnosti
  • Dokázať, že všetko dokážeme, keď chceme
  • Ukázať, že nemožné je možné

Súbory na stiahnutie