Záštitu nad podujatím prevzali:

Títo všetci prevzali na seba zodpovednosť za šírenie osvety o ochorení sclerosis multiplex.

Prevzali záštitu nad podujatí, aby tým poukázali na veľkosť a závažnosť ochorenia sclerosis multiplex. Zároveň sa veľká časť samotných primátorov, starostov a pani predsedníčka ŽSK a  pán predseda TSK  podujali osobnou účasťou na bicykloch podporiť pacientov. Ďakujeme a tešíme sa na spoločné pedálovanie.

ĎAKUJEME všetkým za milý a úprimný záujem pomôcť.