Registrujte sa medzi účastníkov

O sclerosis

 Sclerosis multiplex

je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových obalov v mozgu, periférny nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme.

Sclerosis multiplex
je zápalovo-degeneratívne ochorenie CNS heterogénnej etiopatogenézy s prejavmi postihnutia bielej a šedej hmoty CNS ložiskového ako aj difúzneho charakteru. Spoločným znakom u najčastejšie sa vyskytujúcej formy ochorenia (R-R) je v MRI obraze prítomnosť diseminácie patologických ložísk v čase ako aj v priestore a klinicky atakový priebeh ochorenia.

Ľ. Lisý, Neurologická klinika LF SZU a UNB

čítaj viac