Mestá aj obce v podobe prevzatia záštity podporujú akciu Od Tatier k Dunaju