Podporujú nás

Liptovský Mikuláš nás opäť privíta na námestí po tretí krát. Pán primátor Ing. Ján Blcháč, PhD.  prevzal záštitu nad podujatím.