Bez podpory sponzorov by sme ani tento ročník nedali.