5. Etapa z Nového Mesta nad Váhom do Trnavy.

Spracované pod odborným dohľadom p. Draveckého    ĎAKUJEME