2018

Už je čoskoro tu. Rok 2018. Sa blíži plíživými plazivými hadíkovými pohybmi…

Čochvíľa sa obzrieme a už je to tu…rok 2018 a ďalšie bicyklovanie v kolektíve pacientov so sclerosis multiplex. A s ním aj ďalšie bicyklovanie nevyliečiteľných optimistov.

Spoločne zdraví a už navždy chorí. 
SPOZNAJTE NÁS v čase, kedy robíme veci, o ktorých druhí hovoria, že ich robiť nemôžeme.